Vybavenie kliniky

Ultrasonografický prístroj

Sonografické vyšetrenie využívame pri diagnostike gravidity, vyšetrení brušnej dutiny, štítnej žľazy, kardiologickom vyšetrení, dopler.

RTG prístroj

Rádiodiagnostika pacientov je nevyhnutná pri diagnostike zlomenín, nádorových ochorení a akútnych stavov, napríklad torzia žalúdka.

Endoskop

Vyšetrenie nosnej dutiny, ústnej dutiny, hltanu, hrtanu, zvukovodov. Neinvazívna metóda vyšetrenia prítomnosti cudzích predmetov, tumoróznych zmien a neinvazívny odber histologického materiálu.

Hospitalizačné boxy

Na dennú hospitalizáciu a pooperačnú starostlivosť

Otoskop

Na rýchlu a presnú diagnostiku problémov s ušami 

Mikroskop

Diagnostika ektoparazitov, cytologické vyšetrenie

Centrifúga

Prístroj na inhalačnú anestéziu

Močový analyzátor

Biochemické vyšetrenie moču na počkanie.