O nás

Veterinárna klinika LapVet má dve samostatné ambulancie v bratislavskej Petržalke a po niekoľkoročnom období hľadania môžem neskromne povedať, že dnes disponuje mimoriadne vyrovnaným, ambicióznym, mladým tímom doktorov s túžbou neustále sa vzdelávať a zlepšovať vo svojej práci.

Mojím hlavným cieľom je prinášať našim pacientom tie najnovšie medicínske preventívne, diagnostické a terapeutické postupy tak, aby boli dostupné, čo možno najširšiemu spektru našich klientov. Pre všetkých mojich doktorov, tak ako aj pre mňa, je na prvom mieste náš pacient a tomu sa snažíme, v rámci našich možnosti, prispôsobiť našu každodennú prácu, v zmysle prístupu k našim klientom. Ľudskosť, ochota a ústretovosť sú našimi každodennými princípmi a spokojnosť našich pacientov mi neustále dokazuje, že sa nám ich darí napĺňať.

MVDr. Martin Kočiš

 

   

 

MVDr. Martin Kočiš

V roku 1996 ukončil štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. V rokoch 1997 až 2008 pracoval v niekoľkých farmaceutických a medicínskych spoločnostiach, hlavne v spol. Johnson&Johnson, kde nadobudol mnohé skúsenosti v oblasti chirurgie a laparoskopie. V rokoch 2003 – 2005 navštevoval veterinárnu ambulanciu v Trebišove. V lete 2005 otvoril veterinárnu ambulanciu v Košiciach. Od 1.1.2009 prevádzkuje veterinárnu ambulanciu na Osuského ulici v Bratislave. V auguste 2012 otvoril veterinárnu kliniku LapVet na Beňadickej ulici v Petržalke. Je vedúcou osobnosťou nášho tímu.

Venuje sa vybranej ortopedii, chirurgii mäkkých tkanív, laparoskopickej chirurgii, internej medicíne.

 

MVDr. Boris Bartoš

Štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ukončil v roku 2009. Po ukončení štúdia pracoval na veterinárnej klinike s non-stop prevádzkou, kde získal bohaté skúsenosti z oblasti veterinárnej praxe malých zvierat. Od októbra 2013 je stabilnou súčasťou kolektívu veterinárnych lekárov kliniky Lapvet.

Venuje sa internej medicíne a chirurgii, špecializuje sa na veterinárnu stomatológiu. Pravidelne navštevuje workshopy a semináre venované tejto problematike. Poskytuje komplexné stomatologické ošetrenie zvierat.

Vo voľnom čase sa venuje kynológii a výcviku psov.  Je akreditovaným inštruktorom nordic walking a tomuto športu sa aktívne venuje.

 

MVDr. Jana Červenková (Višváderová)

MATERSKÁ DOVOLENKA

Štúdium ukončila na Veterinární a farmaceutické univerzite v Brne v roku 2010 a krátko na to sa stala významným pilierom nášho tímu. Momentálne čerpá materskú dovolenku.

Venuje sa internej medicíne a chirurgii mäkkých tkanív.

Voľný čas venuje rodine a jej veľkou záľubou sú kone.

   

MVDr. Jaroslava Kvetková

Štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ukončila v roku 2016. Po ukončení štúdia získavala prax ako veterinárna lekárka na klinike v Košiciach a zároveň prehlbovala svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti kardiológie na viacerých odbodných podujatiach. Od septembra 2019 je pevnou súčasťou nášho pracovného kolektívu.

Zameriava sa na kardiológiu, sonografiu a chirurgiu mäkkých tkanív. Pravidelne navštevuje workshopy a semináre venované tejto problematike.

Voľný čas rada trávi aktívne, venuje sa turistike a rôznym športom.

   

MVDr. Silvia Smrečeková

Štúdium na Veterinární a farmaceutické univerzite v Brne ukončila v roku 2018. Počas štúdia absolvovala niekoľko stáží, kde získavala odbornú prax. Po ukončení štúdia pracovala vo veterinárnej ambulancii v Šali a od septembra 2019 je súčasťou kolektívu našej kliniky. Ovláda anglický, maďarský a český jazyk.

Zameriava sa na internú medicínu a starostlivosť o geriatrických pacientov.

Vo voľnom čase rada číta, venuje sa štúdiu cudzích jazykov a hudbe.

 

 

MVDr. Marián Rössner

Vyštudoval Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2013. Po ukončení štúdia pracoval na veterinárnej klinike v Berouně (ČR). Od mája 2015 je stabilnou súčasťou nášho pracovného kolektívu.

Zameriava sa na anesteziológiu, endoskopiu/laparoskopiu, ortopédiu a röntgenológiu.

Vo voľnom čase sa venuje športovému rybolovu.

   

MVDr. Helena Šoltésová, PhD.

Štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ukončila v roku 2015. V rámci doktorandského štúdia sa venovala problematike chorôb respiračného aparátu a po ukončení štúdia vykonávala prax veterinárneho lekára vo veterinárnej ambulancii v Lanškroune a Bratislave. Od júna 2016 je súčasťou pracovného kolektívu našej kliniky.

 Zameriava sa na internú medicínu a chirurgiu mäkkých tkanív.

 Vo voľnom čase sa venuje turistike.

 

MVDr. Kristína Zbojanová

Štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ukončila v roku 2016, počas svojho štúdia absolvovala výmenný študijný pobyt na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. Po ukončení štúdia sa stala súčasťou pracovného kolektívu veterinárnej kliniky Lapvet.

Zameriava sa na chirurgiu mäkkých tkanív. Svoje vzdelávacie aktivity sústredí najmä na oblast urológie a endokrinológie a veterinárnej chirurgie.

Voľný čas venuje svojim psom a behu, venuje sa canicrossu.

   

MVDr. Anna Illésová

Štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach úspešne ukončila v roku 2020. Po ukončení štúdia pracovala na veterinárnej klinike v Bratislave a o niekoľko mesiacov neskôr v Liptovskom Mikuláši. Od septembra 2022 je stabilnou súčasťou nášho pracovného kolektívu.

Zameriava sa na internú medicínu a choroby mačiek.

Voľný čas rada trávi v prírode.