O nás

Veterinárna klinika LapVet má dve samostatné ambulancie v bratislavskej Petržalke a po niekoľkoročnom období hľadania môžem neskromne povedať, že dnes disponuje mimoriadne vyrovnaným, ambicióznym, mladým tímom doktorov s túžbou neustále sa vzdelávať a zlepšovať vo svojej práci.

Mojím hlavným cieľom je prinášať našim pacientom tie najnovšie medicínske preventívne, diagnostické a terapeutické postupy tak, aby boli dostupné, čo možno najširšiemu spektru našich klientov. Pre všetkých mojich doktorov, tak ako aj pre mňa, je na prvom mieste náš pacient a tomu sa snažíme, v rámci našich možnosti, prispôsobiť našu každodennú prácu, v zmysle prístupu k našim klientom. Ľudskosť, ochota a ústretovosť sú našimi každodennými princípmi a spokojnosť našich pacientov mi neustále dokazuje, že sa nám ich darí napĺňať.

MVDr. Martin Kočiš

   

 

MVDr. Martin Kočiš

V roku 1996 ukončil štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. V rokoch 1997 až 2008 pracoval v niekoľkých farmaceutických a medicínskych spoločnostiach, hlavne v spol. Johnsom & Johnson, kde nadobudol mnohé skúsenosti v oblasti chirurgie a laparoskopie. V rokoch 2003 – 2005 navštevoval veterinárnu ambulanciu v Trebišove. V lete 2005 otvoril veterinárnu ambulanciu v Košiciach. Od 1.1.2009 prevádzkuje veterinárnu ambulanciu na Osuského ulici v Bratislave. V auguste 2012 otvoril veterinárnu kliniku LapVet na Beňadickej ulici v Petržalke. Je vedúcou osobnosťou nášho tímu.

Venuje sa vybranej ortopedii, chirurgii mäkkých tkanív, laparoskopickej chirurgii, internej medicíne.

 

MVDr. Boris Bartoš

Štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ukončil v roku 2009. Po ukončení štúdia pracoval na veterinárnej klinike s non-stop prevádzkou, kde získal bohaté skúsenosti z oblasti veterinárnej praxe malých zvierat. Od októbra 2013 je stabilnou súčasťou kolektívu veterinárnych lekárov kliniky Lapvet.

Venuje sa internej medicíne a chirurgii, špecializuje sa na veterinárnu stomatológiu. Pravidelne navštevuje workshopy a semináre venované tejto problematike. Poskytuje komplexné stomatologické ošetrenie zvierat.

Vo voľnom čase sa venuje kynológii a výcviku psov. Má dvoch psov. Je akreditovaným inštruktorom nordic walking a tomuto športu sa aktívne venuje.

 

MVDr. Jana Višváderová - MATERSKÁ DOVOLENKA

Štúdium ukončila na Veterinární a farmaceutické univerzite v Brne v roku 2010 a hneď na to sa stala významným pilierom nášho timu, ktorým je dodnes.

Venuje sa internej medicíne a chirurgii mäkkých tkanív.

 

 

MVDr. Marián Rössner

Vyštudoval Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2013. Po ukončení štúdia pracoval na veterinárnej klinike v Berouně (ČR). Od mája 2015 je stabilnou súčasťou nášho pracovného kolektívu.

Zameriava sa na internú medicínu a anesteziológiu.

Vo voľnom čase sa venuje športovému rybolovu.

   

MVDr. Helena Šoltésová, PhD.

 

MVDr. Kristína Zbojanová

Krátko po ukončení štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa stala súčasťou lekárskeho kolektívu veterinárnej kliniky Lapvet. Počas svojho štúdia absolvovala výmenný študijný pobyt na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. 

Zameriava sa na chirurgiu mäkkých tkanív. Svoje vzdelávacie aktivity zameriava najmä na oblast urológie a endokrinológie.

Voľný čas venuje svojim psom a behu.

   

MVDr. Jaroslava Kvetková

   

MVDr. Silvia Smrečeková

   

MVDr. Terézia Končová