Laparoskopia

Pred niekoľkými desiatkami rokov sa v humánnej medicíne začala rozvíjať oblasť laparoskopickej chirurgie. V tom čase mala svojich stúpencov, no našli sa aj skeptici, ktorí tomuto smeru nedôverovali a predpovedali mu skorý zánik. Našťastie sa tieto prognózy nenaplnili a dnes žijeme v dobe, kedy je práve laparoskopický prístup prístupom prvej voľby u väčšiny vykonávaných brušných operácií. Je to moderný, miniinvazívny a šetrný chirurgický prístup, ktorého nespornou výhodou je výrazne menšia operačná rana, značne nižšia bolestivosť a traumatizácia tkanív a v neposlednom rade aj kratšia doba rekonvalescencie pacienta.

Veterinárna medicína v mnohých smeroch nasleduje humánnu prax - s väčším alebo menším časovým odstupom. Laparoskopické operácie sa postupne čoraz viac využívajú aj v tejto oblasti a dnes už je jasné, že si tu nájdu svoje stabilné miesto. Nákladné prístrojové vybavenie a dlhšia fáza získavania manuálnej zručnosti v porovnaní s klasickou chirurgiou sú zanedbateľnými negatívami v porovnaní s prínosom, aký pre zvieratá – pacientov tento miniinvazívny prístup má. Počas laparoskopickej operácie do brušnej dutiny vstupujeme prostredníctvom jednej alebo viacerých drobných rán s pomocou špeciálnych vstupov, optikou s kamerou a s použitím špeciálnych nástrojov. Ranky sú veľké 5 až 12 mm a hoja sa podstatne rýchlejšie a lepšie. To pre pacienta znamená výrazne menšiu pooperačnú bolestivosť. Pacient je schopný sa podstatne skôr vrátiť k svojim bežným aktivitám. 

text: MVDr. Martin Kočiš; foto: Lenka Bartošová

 

MVDr. Martin Kočiš

špecialista na laparoskpickú medicínu

Popri výkone veterinárnych činnosti do roku 2008 pracoval aj ako medicínsky špecialista v odbore laparoskopia a endoskopická medicína v spoločnosti Johnson and Johnson.  V rokoch 2004 až 2008 sa trikrát zúčastnil školenia v oblasti laparoskopie a endoskopie v  Cincinnatti, Ohio, USA, kde absolvoval prax v rozsahu 150 tréningových hodín v najmodernejších laboratóriách  v oblasti laparoskopickej medicíny. Dodnes aktívne spolupracuje s poprednými predstaviteľmi v oblasti humánnej laparoskopickej medicíny na Slovensku. Tieto skúsenosti v oblasti laparoskopickej medicíny Vám zaručia istotu, že ak sa rozhodnete využiť služby našej 1. laparoskopickej veterinárskej kliniky LapVet, vaši miláčikovia budú v tých najlepších rukách.

Laparoskopická sterilizácia - fotoreportáž z operačnej sály